Bất động sản Nam Long sắp phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu trả thưởng và cổ tức

(Vietnamdaily) - Ngày 25/9 tới, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty.

Theo đó, Nam Long sẽ phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu mới, trong đó phát hành hơn 1,67 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,67%) và 23,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tương đương 9,57%).

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019 và nguồn vốn phát hành cổ phiếu ESOP lấy từ quỹ khen thưởng.

Năm 2019, Công ty có kế hoạch trả cổ tức 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Công ty đã tạm ứng 5% bằng tiền vào ngày 11/12/2019 và 4,79% thực hiện trong tháng 6.

Năm 2020, Nam Long đặt mục tiêu chi trả cổ tức 15%, bao gồm 10% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Trong đó, cổ tức bằng tiền được chi trả làm 2 lần, từ quý 4/2020 đến quý 2/2021. Với 5% cổ tức bằng cổ phiếu, công ty sẽ thực hiện sau ĐHĐCĐ năm 2021, dự kiến trong quý 2.

Bat dong san Nam Long sap phat hanh hon 25 trieu co phieu tra thuong va co tuc
 

Trước đó, Công ty còn có kế hoạch phát hành 10% cổ phiếu thưởng, tương đương 23,9 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua việc tạm hoãn phương án này do việc chi trả cổ phiếu thưởng sẽ tác động pha loãng và tiếp tục giảm giá cổ phiếu NLG, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đầu năm sụt giảm mạnh về giá trị.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, NLG ghi nhận doanh thu giảm 30% về còn 658 tỷ đồng, lãi ròng cũng giảm mạnh 67% về mức 6,2 tỷ đồng trong khi cũng kỳ có lãi đến gần 19 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tại ngày 30/6 tăng 9% so đầu năm lên 11.818 tỷ đồng. Trong đó, gần 40% tài sản là hàng tồn kho tại 12 dự án, tương đương 4.913 tỷ đồng.

Một số dự án có giá trị dở dang mà Công ty ghi nhận như Paragon Đại Phước với 1.704 tỷ đồng, Hoàng Nam (Akari City Bình Tân) với 1.309 tỷ đồng và Vàm Cỏ Đông (Waterpoint 165 ha) với 1.068 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Nam Long tăng đến 20% so đầu năm lên 5.600 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm gần 1.712 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 63 tỷ lên 442 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn cũng tăng mạnh từ 806 tỷ lên 1.130 tỷ.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN