Chính quyền huyện ở Quảng Nam tạm ứng 'quá tay' cho doanh nghiệp 23 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, trong đó việc tạm ứng vốn sai cho doanh nghiệp hơn 23 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của PV, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có văn bản gửi đến Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước và UBKT Huyện ủy Tiên Phước đề nghị kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Qua theo dõi, nắm thông tin, tình hình và Kết luận số 09/KL-TTT ngày 29/7 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2016 đến năm 2018 tại UBND huyện Tiên Phước, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam nhận thấy, nội dung kết luận thanh tra thể hiện UBND huyện Tiên Phước, các ngành chức năng của UBND huyện và một số tổ chức, cá nhân liên quan có hạn chế, khuyết điểm, sai phạm cần phải được kiểm tra, xem xét, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, trường hợp có vi phạm phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm túc theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước xem xét nội dung kết luận thanh tra, trường hợp đủ cơ sở, điều kiện thì tiến hành kiểm tra hoặc chỉ đạo UBKT Huyện ủy kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Chinh quyen huyen o Quang Nam tam ung 'qua tay' cho doanh nghiep 23 ty dong
Công ty Kim Thiên Phú thi công một dự án tại huyện Tiên Phước. 

UBKT Huyện ủy Tiên Phước rà soát, khảo sát các tổ chức đảng, đảng viên liên quan có hạn chế, khuyết điểm, sai phạm theo nội dung kết luận thanh tra để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hoặc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh qua khảo sát, kiểm tra, trường hợp khuyết điểm, sai phạm có liên quan đến trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Liên quan đến vụ việc sai phạm này, Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho thấy, từ năm 2016 - 2018, UBND huyện Tiên Phước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư 507.702,14 triệu đồng/660.122,30 triệu đồng, đạt 79,94% kế hoạch vốn giao.

Qua đối chiếu quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị dự toán cho thấy trường hợp phân bổ kế hoạch vốn khi chưa đảm bảo việc triển khai thi công, tạm ứng vốn kéo dài nhiều năm; đến nay công trình chưa thực hiện nhưng chủ đầu tư, UBND huyện Tiên Phước không thu hồi vốn tạm ứng theo Thông tư số 52 của Bộ Tài chính sửa đổi.

Trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2018 còn nhiều hạn chế, UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn và thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu là Công ty cổ phần Thương mại xây dựng công trình Kim Thiên Phú (Công ty Kim Thiên Phú, trụ sở thôn Phước An, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước do ông Trịnh Kim Thiên làm Giám đốc) số tiền lớn hơn 23 tỷ đông đồng của các công trình khi chưa có mặt bằng (Đài truyền thanh huyện Tiên Phước; Phát huy giá trị khu di tích cụ Huỳnh; Đường từ QL40B - Cụm CN Tài Đa giai đoạn 2).

Chưa triển khai thực hiện giai đoạn 1 nhưng đã cho ứng vốn giai đoạn 2 (Trường Mầm non Tiên Kỳ giai đoạn 1 và 2); tạm ứng vốn cho Công ty cổ phần Tân Tiến Chu Lai 600.000.000 đồng để xây dựng Trường Mầm non Tiên Thọ kéo dài nhiều năm, không triển khai xây dựng. Việc tạm ứng vốn khi chưa đủ điều kiện thi công nhưng không thu hồi, tạo điều kiện cho các nhà thầu chiếm dụng vốn Nhà nước.

Kết luận còn nhấn mạnh, trong điều kiện nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện khá lớn nhưng UBND huyện không chủ động thu hồi vốn của các công trình chưa đảm bảo điều kiện thi công hoặc hết thời hiệu bảo lãnh tạm ứng là chưa thực hiện đúng quy định về quản lý ngân sách, gây lãng phí nguồn vốn, không đáp ứng được tính tiết kiệm, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

UBND huyện Tiên Phước cần chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm soát và các chủ đầu tư giúp UBND huyện thực hiện việc rà soát việc tạm ứng vốn và thu hồi vốn đầu tư của các công trình chưa đảm bảo điều kiện thi công. Yêu cầu chấn chỉnh số tiền sai phạm phát hiện khi thanh tra là 346.967.000 đồng.

Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước huyện Tiên Phước tiền tạm ứng vốn đầu tư cho các nhà thầu số tiền 24.880.000.000 đồng, gồm Công ty CP Đại Lộc Phát tạm ứng chi phí xây lắp công trình đường thôn 8 Tiên Lãnh 960.000.000 đồng; Công ty Kim Thiên Phú tạm ứng kinh phí xây lắp 7 công trình với tổng số tiền 23.920.000.000 đồng…

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra sai phạm đối với việc giao đất cho Công ty Kim Thiên Phú, kết luận nêu rõ: UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 thu hồi thửa đất 1.778m2 tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước của Công ty CP Lương thực Quảng Nam, đồng thời giao cho Công ty CP TMXDCT Kim Thiên Phú không đúng quy định do, Công ty Lương thực Quảng Nam bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (tháng 11/2013) nhưng không trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định là không đúng quy định tại Điều 6, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007.

Sau đó, Công ty CP TMXDCT Kim Thiên Phú được tiếp tục thuê đất để xây dựng Trung tâm Hội nghị tiệc cưới không đúng mục đích sử dụng đất đã được xác định (cửa hàng lương thực-PV), thời gian thuê đất đến năm 2064 là vượt quá 19 năm so với thời gian thuê đất còn lại (01/01/2046) trái quy định tại Khoản 3, Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.

Kim Chi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN