Coteccons nói gì về kết quả kém khả quan trong năm 2019?

(Vietnamdaily) - Luỹ kế cả năm 2019, Coteccons đạt 23.733 tỷ doanh thu, giảm 17% và lợi nhuận sau thuế 711 tỷ đồng, giảm đến 53% so năm 2018.
 

Trong quý 4/2019, CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) báo doanh thu đạt 7.471 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp vào mức 337 tỷ, giảm gần 18%. Biên lãi gộp theo đó đạt 4,5%, giảm mạnh so với mức 5,2% hồi quý 4/2018.

Công ty cho biết doanh thu quý 4/2019 giảm do những khó khăn chung của ngành xây dựng. Các dự án bất động sản đã ký nhưng ngưng triển khai hoặc triển khai chậm, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng trong giai đoạn đấu thầu do nguồn việc ít.

Lợi nhuận gộp giảm do một số công trình có thời gian thi công lâu hơn dự kiến làm tăng chi phí cố định, đồng thời công ty phải giảm giá trong công tác đấu thầu với chủ đầu tư.

Coteccons noi gi ve ket qua kem kha quan trong nam 2019?
 Coteccons báo lãi lao dốc 53% trong năm 2019, thấp nhất trong 4 năm gần đây

Doanh thu tài chính trong kỳ cũng giảm 12%, đạt 69 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi ngân hàng, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế của Coteccons giảm 27% còn 233 tỷ đồng. Đây là quý thứ 5 liên tiếp, Coteccons báo lãi giảm tính từ quý 3/2018.

Luỹ kế cả năm 2019, Coteccons đạt 23.733 tỷ doanh thu, giảm 17% và lợi nhuận sau thuế 711 tỷ đồng, giảm đến 53% so năm 2018. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của Coteccons kể từ năm 2015. 

So với kế hoạch, Công ty chỉ mới thực hiện được 88% chỉ tiêu doanh thu và 69% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản Coteccons mức 16.199 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn 14.727 tỷ đồng và dài hạn 1.471 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty đạt 7.729 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nằm tại khoản phải trả người bán ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn. Coteccons không nhận nợ vay tài chính.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN