Doanh thu gần 400 tỷ nhưng LDG chỉ thu về lãi ròng vỏn vẹn 1 tỷ trong quý 2

(Vietnamdaily) - CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu tăng mạnh nhưng lãi ròng thu về chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục trong 4 năm trở lại đây.

Doanh thu thuần trong kỳ của LDG gấp đến 9,5 lần cùng kỳ khi đạt 393 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu là doanh thu bán bất động sản hơn 427 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ bất động sản và hoạt động khác.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh từ mức 150 tỷ đồng về còn 30 triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng cao từ mức hơn 350 triệu đồng lên mức hơn 4,2 tỷ đồng. Do doanh thu tăng mạnh nên chi phí bán hàng cũng tăng lên 71 tỷ đồng từ mức 14 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 5 lần.

Sau cùng, LDG ghi nhận lợi nhuận ròng trong quý 2 chỉ hơn 1 tỷ đồng, giảm đến 99% so cùng kỳ, thấp hơn cả lợi nhuận có được trong quý 1 vừa rồi. Theo đó, đây là kết quả kinh doanh tệ nhất của LDG trong 4 năm trở lại đây.

Doanh thu gan 400 ty nhung LDG chi thu ve lai rong von ven 1 ty trong quy 2
 LDG có lãi quý 2 chỉ hơn 1 tỷ đồng. 

Luỹ kế bán niên 2020, LDG ghi nhận doanh thu tăng 27% ở mức 460 tỷ đồng trong khi lãi ròng giảm đến 99% về còn 2,4 tỷ đồng từ mức 198 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên của LDG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần ở mức 2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng.

So với kế hoạch trên, LDG thực hiện được 22% mục tiêu doanh thu nhưng chưa đến 4% mục tiêu lợi nhuận. Như vậy, LDG khó mà có thể mang về tối thiểu 600 tỷ đồng nữa để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tính đến hết quý 2/2020, lượng hàng tồn kho của LDG hơn 1.660 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của LDG đạt 2.723 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với thời điểm đầu năm, đồng thời chiếm hơn 47% tổng tài sản của Công ty.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN