KBC thu về hơn 3.200 tỷ đồng doanh thu năm 2019 nhưng vẫn lỡ kế hoạch

(Vietnamdaily) - Kết thúc năm 2019, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thực hiện được 83% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt được 4,2% mục tiêu về lợi nhuận.
 

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) cho biết, doanh thu thuần trong quý 4/2019 đạt 763 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm mạnh 60% nên lãi gộp đạt 635 tỷ đồng, tăng 24% so quý 4/2018.

KBC thu ve hon 3.200 ty dong doanh thu nam 2019 nhung van lo ke hoach
KBC thu về hơn 3.200 tỷ đồng doanh thu năm 2019 nhưng vẫn lỡ kế hoạch đặt ra 
Trong kỳ, KBC thu về hơn 25 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 21% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính tăng từ 38 tỷ đồng lên gần 58 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay.

Đáng kể, chi phí bán hàng của Công ty giảm đến 76%, chiếm 16 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 3% lên 50 tỷ đồng.

Sau cùng, KBC báo lãi ròng đạt 355 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 4/2018. Công ty cho biết ngoài lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp, đơn vị còn ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng bất động sản đô thị tại công ty con.

Lũy kế năm 2019, KBC đạt 3.250 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so năm trước, lãi ròng đạt 855 tỷ đồng, tăng 15%.

Được biết, doanh thu cho thuê đất chiếm gần 2.866 tỷ đồng, tương đương 88% tổng doanh thu của KBC năm 2019, đến từ các hợp đồng cho thuê đất tại Khu công nghiệp Quang Châu, Tân Phú Trung, Tràng Duệ và Khu công nghiệp Quế Võ.

Với kết quả kinh doanh được công bố, KBC thực hiện được 83% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt được 4,2% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2019, Công ty có tổng tài sản đạt 16.527 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với đầu năm. Tiền và tương đương gấp gần 3 lần lên 653 tỷ đồng. Vay ngắn hạn của Công ty giảm từ 1.204 tỷ đồng xuống 826 tỷ đồng, vay dài hạn cũng giảm từ 1.282 tỷ đồng xuống 1.100 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN