Lãi khác hơn 2.500 tỷ cứu cánh Novaland thoát lỗ trong quý 4/2019

(Vietnamdaily) - Trong quý 4/2019, Novaland ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh nhưng nhờ lãi khác hơn 2.500 tỷ đồng nên đã may mắn thoát lỗ.
 

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần giảm đến 84% về mức 1.380 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng giảm đến 85% còn 468 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ của Novaland báo tăng 43% lên mức 440 tỷ đồng. Các loại chi phí như chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt chiếm 626 tỷ đồng và 340 tỷ đồng, tăng 18% và 40%. Duy chỉ có chi phí bán hàng giảm đến 57% khi chiếm 86 tỷ đồng.

Tuy vậy, Novaland lại báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 144 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi đến 1.685 tỷ đồng. Nhờ vào khoản lãi khác 2.519 tỷ đồng nên Công ty mới có lãi ròng tăng 25%, đạt 2.308 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Theo Novaland, khoản lãi này đến từ giao dịch mua rẻ từ chênh lệch đánh giá lại giữa phần sở hữu của Tập đoàn trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được lớn hơn giá phí khoản đầu tư khi mua các công ty con mới trong kỳ.

Lai khac hon 2.500 ty cuu canh Novaland thoat lo trong quy 4/2019
 Lãi khác hơn 2.500 tỷ đồng cứu cánh Novaland thoát lỗ trong quý 4/2019.

Tính cả năm, Novaland ghi nhận 10.931 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29% so với năm 2018.

Được biết, doanh thu đến từ việc thực hiện bàn giao 3.468 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu như The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar, Saigon Royal, Newton Residence, Orchard Parkview, ngoài ra còn có dự án mới bắt đầu bàn giao trong năm 2019 như Victoria Village và các dự án khác.

Sau cùng, Công ty báo lãi trước thuế giảm 9% ở mức 4.265 tỷ đồng nhưng lãi ròng lại tăng 6% ở mức 3.426 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Novaland chỉ mới thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và 90% lợi nhuận trước thuế đã đặt ra cho cả năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản ghi nhận đạt 89.973 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 71.272 tỷ đồng, tăng 42%.

Hàng tồn kho tăng 84%, trong đó bất động sản đang xây dựng chiếm 90% tổng hàng tồn kho, chủ yếu do tăng các dự án mua mới trong năm.

Nợ phải trả của Novaland đạt 65.517 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn gấp 2 lần so với cuối năm 2018, chiếm 73% tổng nợ phải trả.

Trong quý 4/2019, Novaland đã huy động thành công hạn mức lên đến 600 triệu USD qua 3 đợt thu xếp vốn của tổ chức tài chính uy tín quốc tế là Credit Suisse AG (Singapore).

Trong đó, khoản giải ngân thực tế năm 2019 là 310 triệu USD, 290 triệu USD còn lại là nguồn hạn mức sẵn có sẽ được giải ngân trong năm 2020.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN