Nhà Từ Liêm báo lãi quý 2 chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

(Vietnamdaily) - Ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến doanh thu và lãi ròng của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) giảm sâu trong quý 2 cũng như bán niên 2020.

Riêng quý 2, doanh thu thuần của Công ty đạt 102 tỷ đồng chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp giảm 47% về 60 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể trong khi chi phí tài chính được ghi âm 1,7 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng chứng khoán.

Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng cao từ 139 triệu đồng lên 3,5 tỷ đồng do thực hiện các công tác bán hàng tại dự án, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 8%.

Do vậy, NTL báo lãi ròng trong quý 2 ở mức 42 tỷ đồng, giảm phân nửa so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 143 tỷ đồng giảm 69% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 54 tỷ đồng, giảm 55%.

Nha Tu Liem bao lai quy 2 chi bang 1/2 cung ky
 

Theo giải trình, lợi nhuận giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên tiến độ bán hàng và thu tiền bị chậm dẫn đến doanh thu cũng bị sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty nhận định sức ảnh hưởng của dịch bệnh đối với thiệt hại kinh tế của đất nước là rất lớn, tuy nhiên công ty vẫn đang nỗ lực để tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển dự án nhằm phấn đấu đảm bảo kế hoạch năm 2020 đề ra.

Tính đến 30/6, NTL đang có 1.160 tỷ đồng hàng tồn kho trong đó chủ yếu chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tập trung tại Dự án Dịch Vọng, KĐTM Bắc Quốc lộ 32 và Dự án khu 23ha Bãi Muối.

Khoản nợ phải trả chiếm 633 tỷ đồng, tương ứng 38% nguồn vốn, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm 215 tỷ đồng, tăng 28% so đầu năm.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN