Novaland không chia cổ tức, kế hoạch lãi tăng 8% lên 3.600 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Ngày 5/6 tới đây, Novaland sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để đưa ra kế hoạch cho năm hoạt động 2020.
 

Theo tài liệu Đại hội, CTCP Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm nay với doanh thu thuần đạt 14.877 tỷ đồng, tăng 36% so năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt mức 3.650 tỷ đồng, tăng 8%. Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Trong năm nay, Noavand vẫn tiếp tục phát triển đầu tư vào các dự án cũ và mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Phan Thiết, Cam Ranh,…

Novaland khong chia co tuc, ke hoach lai tang 8% len 3.600 ty dong
 Nguồn: Novaland.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của Novaland cho biết doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt hơn 954 tỷ đồng, giảm đến 80% so với cùng kỳ.

Dù vậy thì Công ty lại có khoản doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 6 lần cùng kỳ. Theo thuyết minh, Novaland ghi nhận hơn 795 tỷ trong 860 tỷ doanh thu tài chính từ việc thoái vốn từ công ty con.

Cụ thể là khoản chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần nhờ bán CTCP Đầu tư Bất động sản Phong Điền.

Nhờ tiết giảm chi phí lãi vay cũng như chi phí bán hàng nên lãi ròng của Novaland đạt mức 322 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ, dù vậy thì cổ đông không kiểm soát phải nắm phần lỗ gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này chỉ hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn có trình kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, NVL dự kiến phát hành tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành với giá do Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện chậm nhất quý 1/2021.

Bên cạnh đó, Công ty trình phương án phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu. Cụ thể, theo nội dung của Nghị quyết 02, giá chuyển đổi thành trái phiếu là 71.000 đồng/cp theo tỷ lệ cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD và được điều chỉnh theo từng thời điểm. Tỷ lệ chuyển đổi là 64.119 cổ phần/trái phiếu và thời gian thực hiện chuyển đổi trong năm 2019.

Còn theo phương án mới đây, NVL trình đại hội giá chuyển đổi trái phiếu là 60.000 đồng/cp theo tỷ lệ cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD, tỷ lệ chuyển đổi là 75.910 cổ phần/trái phiếu, thời gian thực hiện chuyển đổi trong năm 2020.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN