Phát Đạt lên kế hoạch lãi hơn 1.200 tỷ, tăng đến 36% dù bất động sản đang ‘ngấm đòn’ vì Covid-19

(Vietnamdaily) - Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bất động sản Phát Đạt sẽ được diễn ra vào ngày 28/3 tới đây.
 

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 vừa được CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) công bố, Công ty đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 3.789 tỷ đồng.

Phát Đạt cho biết doanh thu đặt ra chưa bao gồm doanh thu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và phần còn lại của Dự án The EverRich 3. Khi nào Công ty đẻ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật sẽ ghi nhận doanh thu nhưng sẽ loại trừ khi so sánh tình hình thực hiện với kế hoạch nêu trên.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.500 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, đều tăng 36% so với kết quả năm 2019.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp, trong một báo cáo gần đây bộ phận phân tích của Savills Việt Nam nhận định dịch Covid-19 làm suy yếu những triển vọng của thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Theo Savills, thị trường chịu ảnh hưởng nặng nhất là bán lẻ và nghỉ dưỡng, sau đó tới văn phòng và bất động sản công nghiệp. Thị trường nhà ở cũng không hề được "miễn dịch" bởi đại dịch này.

Một số tác động gây ảnh hưởng dài hơn, có thể làm tăng tốc những thay đổi mang tính công nghệ trong cách sống, làm việc và mua sắm. Giá thuê sẽ có thay đổi dựa vào các điều kiện thị trường. Nhìn chung, các chủ đầu tư thương mại/chủ nhà sẽ cần xem xét những phương pháp hỗ trợ ngắn hạn cho các khách thuê.

Giữa những khó khăn chung của thị trường, việc Phát Đạt đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đến 36% có phải là quá tham vọng?

Phat Dat len ke hoach lai hon 1.200 ty, tang den 36% du bat dong san dang ‘ngam don’ vi Covid-19
 Phát Đạt sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 28/3.

Được biết năm 2020, Phát Đạt sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất và thị trường trên địa bàn giàu tiềm năng, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các đô thị mới, đặc biệt là thành phố ven biển từ miền Trung trở vào,…

Năm 2019, Phát Đạt ghi nhận 3.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 50% với năm 2018, lãi ròng đạt 874 tỷ đồng, tăng 36%.

Với kết quả trên, Hội đồng quản trị Phát Đạt dự kiến chi hơn 819 tỷ đồng để chia cổ tức cho năm 2019, tương ứng với 93,71% lợi nhuận sau thuế của năm 2019.

Trong Đại hội lần này, Phát Đạt dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 42 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13%.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2020. Với hơn 327 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 3.702 tỷ đồng.

Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 và của các năm trước luỹ kế đến 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Một vấn đề khác có đề cập trong tài liệu Đại hội là việc trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và The EverRich 3.

Đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thế chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến Dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 khi các tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp, cầm cố theo luật định, để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã kí hợp đồng đầu tư dự án…

Bên cạnh đó, Phát Đạt cũng xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2023.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN