Quảng Nam tạm dừng miễn, giảm tiền thuê 'đất vàng' giá trị hơn 150 tỷ

(Vietnamdaily) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tạm dừng việc miễn, giảm tiền thuê khu “đất vàng” giá trị hơn 150 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, trong cuộc họp giao ban hôm qua đã có kết luận giao cho Sở Kế hoạch-Đầu tư rà soát, đánh giá lại QĐ 29 để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp.

"QĐ 29 trước đây thực hiện để kêu gọi xã hội hóa giáo dục nhưng gộp khu vực đồng bằng, miền núi, đô thị, nông thôn. Qua phân tích, đánh giá lại QĐ 29 thấy khu vực đô thị nhất là những trung tâm lớn như Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An thì không nên khuyến khích quá. Như vậy phải xem xét lại để điều chỉnh QĐ 29 cho phù hợp hơn theo từng địa bàn", ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn cho biết về mặt nguyên tắc khi QĐ 29 chưa điều chỉnh vẫn đang còn hiệu lực nhưng hôm qua đã kết luận là tạm thời chưa thực hiện và đề nghị Sở KH-ĐT rà soát, tổng hợp báo cáo lại để làm căn cứ cân nhắc xem xét và UBND tỉnh sẽ có những chỉ đạo tiếp theo.
Trước đó, ngày 12/12/2017, để thực hiện NĐ 69 và NĐ 59 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,... UBND tỉnh Quảng Nam ban hành QĐ 29 quy định miễn (100%) tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tỉnh Quảng Nam cũng ban hành QĐ 1461 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với khu “đất vàng” 15.379 m2 nằm trong Khu dân cư phía Tây đường An Hà-Quảng Nam cho Cty ABC thuê. Theo QĐ 1461, đơn giá mỗi mét vuông đất này có giá hơn 10 triệu đồng, như vậy khu “đất vàng” giá trị lên đến hơn 150 tỷ đồng.
Tuy nhiên, UBND tỉnh lại đề nghị BQL lý Khu kinh tế mở Chu Lai hướng dẫn Cty ABC lập đầy đủ hồ sơ để kiểm tra, thực hiện miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Quang Nam tam dung mien, giam tien thue 'dat vang' gia tri hon 150 ty
 UBND tỉnh Quảng Nam tạm dừng miễn, giảm tiền thuê khu "đất vàng" cho Cty ABC.

Đồng thời tỉnh giao cho Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát BQL Khu kinh tế mở Chu Lai xác định, thông báo nộp tiền thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất và Công ty Đầu tư giáo dục ABC thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định.

Trong khi đó, tại QĐ 2610 ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi khu "đất vàng" cho Công ty ABC thuê.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu câu Cty ABC có trách nhiệm: "Nộp tiền thuê đất và các khoản thu khác (nếu có) vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích đất được cho thuê. Hoàn trả giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định tại QĐ 1616 ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Thu hồi 15.379,07m2 đất bằng chưa sử dụng (đất đã giải phóng mặt bằng sạch), hiện do BQL các dự án đầu tư và xây dựng TP Tam Kỳ quản lý cho Cty ABC thuê".

Theo tài liệu thu thập được, ngày 8/4/2019, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ là ông Nguyễn Hồng Quang (nay là Bí thư Thành ủy Tam Kỳ) ký QĐ 2020 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phía Tây đường An Hà-Quảng Phú, phường An Phú.

QĐ 2020 nêu rõ là xét Tờ trình số 277 ngày 5/3/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ về đề nghị điều chỉnh cục bộ lô đất công trình công cộng thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Tây đường An Hà-Quảng Phú... có tổng diện tích 16.547m2 từ “đất công trình công cộng” thành “đất xây dựng công trình sự nghiệp”. Trong đó diện tích “đất vàng” để xây dựng công trình Trường Liên cấp song ngữ quốc tế như hiện nay là 15.379,07m2.

Kim Chi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN