Sam Holdings báo lãi ròng năm 2019 sụt 25% nhưng nợ vay dài hạn giảm đáng kể 97%

(Vietnamdaily) - CTCP Sam Holdings (HoSE: SAM) không hoàn thành kế hoạch trong năm 2019 nhưng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn đã giảm đáng kể.
 

Trong quý 4/2019, doanh thu thuần Sam Holdings đạt 1.170 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. Do chi phí giá vốn chiếm đến 1.033 tỷ đồng nên lãi gộp giảm 31% xuống còn 137 tỷ đồng trong kỳ. Biên lãi gộp cũng giảm còn 12% từ mức 19% của quý 4/2018.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt đến 126 tỷ đồng, gấp 32 lần so với con số 4 tỷ đồng của cùng kỳ, song song đó, chi phí tài chính cũng chiếm đến 116 tỷ đồng, gấp gần 3 lần kỳ trước, nhưng chi phí lãi vay chỉ chiếm gần 8 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng chứng khoán kinh doanh, tổn thất đầu tư.

Dù vậy, lãi ròng của Sam Holdings vẫn đạt 55 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Theo phía Sam Holdings, lợi nhuận trong kỳ có đóng góp lớn đến từ hoạt động tài chính của công ty mẹ. Cụ thể, công ty mẹ Sam Holdings đã chuyển nhượng vốn tại công ty Phú Hữu Gia và ghi nhận lãi 17 tỷ đồng.

Sam Holdings bao lai rong nam 2019 sut 25% nhung no vay dai han giam dang ke 97%
 Sam Holdings báo lãi ròng năm 2019 giảm 25%

Cả năm 2019, Sam Holdings ghi nhận doanh thuần tăng 7% lên mức 3.851 tỷ đồng nhưng lãi gộp chỉ ghi nhận gần 300 tỷ đồng, giảm 27% so cùng kỳ, biên lãi gộp trong kỳ giảm từ 15% xuống còn 11%. Lãi ròng của Công ty cũng giảm đến 25% về mức 79 tỷ đồng, kết quả thấp nhất trong 3 năm (từ năm 2017).

Từ đó, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch cho các chỉ tiêu đã đặt ra khi doanh thu chỉ thực hiện được 81% và lợi nhuận thực hiện được 66%.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Sam Holdings tăng lên 5.228 tỷ đồng từ mức 5.056 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 307 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 806 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán giảm chỉ còn 202 tỷ đồng từ mức 334 tỷ đồng hồi đầu năm do tăng các khoản dự phòng giảm giá.

Sam Holdings bao lai rong nam 2019 sut 25% nhung no vay dai han giam dang ke 97%-Hinh-2
 Nguồn: BCTC quý 4/2019 của SAM

Khoản nợ phải trả của Công ty chiếm gần 2.343 tỷ đồng, tăng 5% so hồi đầu năm. Tuy nhiên, nợ vay tài chính giảm đáng kể, cụ thể vay nợ tài chính ngắn hạn giảm phân nửa còn 512 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn giảm đến 97% còn 20 tỷ đồng, trong khi đầu năm còn ghi nợ đến 677 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN