TP HCM chỉ đạo khẩn rà soát các dự án kinh doanh bất động sản

(Vietnamdaily) - TP HCM chỉ đạo Sở Xây dựng tiến hành rà soát các dự án, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện về việc tăng cường quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện cần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; kịp thời phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật có liên quan.

TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.

Xây dựng, trình UBND TP ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

TP HCM chi dao khan ra soat cac du an kinh doanh bat dong san
 1100 căn hộ tái định cư bị chuyển đổi trái phép ở khu Thủ Thiêm

Giao Giám đốc các Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền khác tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại TP.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới và khẩn trương xây dựng cơ sở dự liệu công chứng hoàn chỉnh, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu liên quan (đất đai, nhà ở) theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đề xuất kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên cả nước để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phòng, chống vi phạm pháp luật, khắc phục hạn chế về thẩm quyền...

Viết Dũng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN