Xây dựng Hoà Bình đặt kế hoạch lãi 2020 lao dốc 70% về còn 125 tỷ

(Vietnamdaily) - HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) vừa thông qua kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ 125 tỷ đồng.
Trong khi đó, năm 2019, Hoà Bình thực hiện được 18.609 tỷ đồng doanh thu thuần và 416 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Tương ứng kế hoạch năm 2020 của Hoà Bình lao dốc tới 33% về doanh thu và 70% về lợi nhuận so với năm 2019. Đây là kế hoạch lợi nhuận thấp nhất từ 2016 trở lại đây của Hòa Bình.
Xay dung Hoa Binh dat ke hoach lai 2020 lao doc 70% ve con 125 ty
 

Theo Báo cáo tài chính quý 1/2020, Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm hơn 95% so cùng kỳ, chỉ đạt 5,5 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng gần 6 năm qua. Trong đó, doanh thu thuần cũng chỉ đạt 2.442 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước đó, tại báo cáo thường niên 2020, Hòa Bình đặt ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công mẹ 200 tỷ đồng, giảm lần lượt 25% và 52% so với năm trước. 

Như vậy, quý 1 của Hòa Bình còn cách rất xa so với chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Hòa Bình cho biết dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường chính là thách thức gây ra sự trì hoãn các dòng vốn đầu tư, giảm sút kinh tế trên toàn cầu. 

Ngoài ra, giá nguyên vật liệu biến động, rủi ro thanh toán do năng lực tài chính của chủ đầu tư, các vấn đề pháp lý dự án ảnh hưởng tiến độ triển khai... cũng ảnh hưởng tới hoạt động của công ty.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN