APAX Holdings báo quý 3 có lãi nhưng 9 tháng chưa thoát lỗ, phải thu hàng trăm tỷ từ Shark Thuỷ

(Vietnamdaily) - Lợi nhuận sau thuế của APAX tăng 60% so cùng kỳ nhưng do khoản lỗ nặng 170 tỷ đồng của quý 1 nên luỹ kế 9 tháng vẫn còn lỗ hơn 107 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư APAX Holdings (HNX: IBC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu thuần tăng khá 22% lên mức 601 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn không kém cạnh khi chiếm tới 352 tỷ khiến lợi nhuận gộp bằng cùng kỳ tại mức 249 tỷ đồng.
Nhờ APAX giảm lỗ từ hoạt động tài chính từ mức 7 tỷ của cùng kỳ xuống còn 5 tỷ đồng dù chi phí lãi vay tăng; đồng thời, công ty cũng cắt giảm chi phí bán hàng gần 8% về còn 129 tỷ. Ngoài ra, kỳ này chi phí thuế thu nhập giảm từ 13 tỷ của cùng kỳ xuống còn 431 triệu đồng.
Do đó, lợi nhuận sau thuế của APAX đạt gần 61 tỷ đồng, tăng 60% so mức 38 tỷ đồng của cùng kỳ.
Tuy nhiên, do khoản lỗ nặng 170 tỷ đồng của quý 1/2020 nên luỹ kế 9 tháng, APAX vẫn còn lỗ hơn 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 50 tỷ đồng.
APAX Holdings bao quy 3 co lai nhung 9 thang chua thoat lo, phai thu hang tram ty tu Shark Thuy
 APAX còn ghi nhận tới 231 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn từ shark Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ tịch)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 475 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/9/2020, tổng nguồn vốn của APAX suy giảm nhẹ 1,4% về mức 2.868 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn chiếm lần lượt là 553 tỷ và 235 tỷ đồng, cùng tăng so với đầu kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 150 tỷ đồng. 
APAX còn ghi nhận tới 231 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn từ shark Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ tịch), chiếm chủ yếu trong tổng phải thu ngắn hạn là gần 380 tỷ đồng.
Công ty cũng đã chi gần 272 tỷ đồng cho chi phí thiết lập cơ sở vật chất các trung tâm dự án Apax Leader.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN