Cao su Phước Hòa ghi nhận lãi công ty mẹ quý 3 giảm 56%

(Vietnamdaily) - Theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2020, CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) với lợi nhuận giảm sâu 56% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu ghi nhận hơn 229 tỷ đồng, giảm 10% theo đó lợi nhuận gộp giảm hơn 36% còn 13 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 50% từ 55 tỷ về còn 28 tỷ đồng do giảm khoản thu cổ tức và lợi nhuận khác giảm mạnh 57% xuống 141 tỷ đồng do không còn thu nhập đột biến tiền đền bù đất dự án khu công nghiệp.

Tuy Cao su Phước Hoà đã cố gắng tiết giảm các chi phí nhưng sau cùng lãi sau thuế cũng giảm đến 56% chỉ còn 140 tỷ đồng.

Cao su Phuoc Hoa ghi nhan lai cong ty me quy 3 giam 56%
 Nguồn: BCTC riêng PHR.

Tính cho 9 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 20% đạt gần 545 tỷ đồng. Nhờ vào kết quả kinh doah đột biến của quý 2 nên PHR có lãi tăng 25% lên mức 535 tỷ đồng.

Tổng tài sản Công ty tại ngày 30/9 đạt 3.344 tỷ đồng, xấp xỉ so đầu năm, trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 658 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của Công ty chiếm 500 tỷ, giảm hơn phân nửa so đầu năm.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN