Chi phí tài chính giảm mạnh giúp lợi nhuận Nhiệt điện Hải Phòng tăng 32% trong quý 2

(Vietnamdaily) - Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Hải Phòng có doanh thu thuần tăng 7% lên trên 6.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 785 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ 2019.

Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) cho biết doanh thu trong quý 2 giảm 6% còn 3.127 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng phát điện thấp hơn 153 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp chỉ giảm 4% xuống mức 589 tỷ đồng.

Trong hoạt động tài chính, doanh thu tăng và chi phí giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu tăng từ 5,8 tỷ lên 10,8 tỷ, chi phí tài chính giảm mạnh từ 147 tỷ về còn gần 4 tỷ.

HND cho biết chi phí lãi vay giảm được 31 tỷ đồng nhờ số dư nợ giảm dần, chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm được 112 tỷ đồng nhờ giá đồng USD và JPY giảm so với kỳ trước.

Chi phi tai chinh giam manh giup loi nhuan Nhiet dien Hai Phong tang 32% trong quy 2
Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi tăng hơn 30% trong quý 2. 

Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 18 tỷ đồng nhờ chi phí chuẩn bị sản xuất đã phân bổ hết trong năm 2019.

Nhờ vậy, Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi trong quý 2 này gần 546 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Hải Phòng có doanh thu thuần tăng 7% lên trên 6.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 785 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ 2019. Với kết quả này, Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện được 83% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản HND giảm hơn 500 tỷ còn 12.100 tỷ đồng, phần lớn là tài sản cố định. Vay nợ tài chính dài hạn giảm mạnh so đầu năm từ mức 3.527 tỷ xuống 2.490 tỷ đồng, nợ tài chính ngắn hạn tăng nhẹ lên mức 1.877 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN