Có Vingroup hỗ trợ, Gỗ Trường Thành vẫn bi đát, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

(Vietnamdaily) - Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vừa được công bố với khá nhiều vấn đề.

Lỗ sau kiểm toán tăng thêm 93 tỷ đồng lên 897 tỷ

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu thuần của TTF ghi nhận 720,5 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập là 737,6 tỷ đồng, tức cao hơn 17 tỷ đồng.

Giá vốn cũng có biến động giảm từ 1.293 tỷ xuống 1.266 tỷ đồng. Do đó, lỗ gộp cũng giảm từ 555 tỷ xuống 546 tỷ đồng. Chi phí lãi vay lại tăng từ gần 105 tỷ lên 115 tỷ đồng. 

Đáng nói, lỗ từ hoạt động khác tăng vọt từ hơn 1 tỷ đồng lên tới 113 tỷ đồng sau kiểm toán, tức gấp 113 lần so báo cáo tự lập chủ yếu do khấu hao tài sản cố định ngưng sử dụng (78 tỷ) và bồi thường quyền phát triển rừng do không cung cấp đủ diện tích rừng trồng như đã cam kết (46 tỷ)...

Do đó, sau cùng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ TTF ghi âm từ 804 tỷ lên 897 tỷ đồng, tương ứng tăng lỗ thêm 93 tỷ đồng. Đồng thời cao hơn mức lỗ 715 tỷ của năm 2018.

Chính mức lỗ năm 2019 đã nâng lỗ luỹ kế lên tới 3.019 tỷ đồng. Do thặng dư vốn cổ phần của TTF kỳ này ghi âm tới 556 tỷ đồng nên TTF đã "ngốn" hết cả vốn cổ phần 3.112 tỷ đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu âm nặng gần 632 tỷ đồng.

Co Vingroup ho tro, Go Truong Thanh van bi dat, kiem toan nghi ngo ve kha nang hoat dong lien tuc
 

Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, cổ phiếu bết bát

Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh rằng TTF đã lỗ thuần 1.002,5 tỷ và lỗ luỹ kế 3.019 tỷ. Ngoài ra, tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn vượt tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là 632 tỷ và 811 tỷ, đồng thời, TTF có khoản vay ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn phả hoàn trả với số tiền 130 tỷ đồng. Hiện vay nợ ngắn và dài hạn của TTF lần lượt là 131 tỷ và 363 tỷ, đều không suy giảm so với đầu kỳ.

Chính những con số này “cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của TTF”, đơn vị kiểm toán cho biết.

Một vấn đề của TTF nữa là ghi nhận tới gần 420 tỷ đồng nợ xấu khiến việc trích lập dự phòng cũng ngốn tới 417 tỷ đồng. 

Đáng nói, mặc dù năm qua TTF nhận được sự hỗ trợ từ nhóm Vingroup (VIC) như hơn 1.072 tỷ người mua trả tiền trước của Vinhomes (VHM), VIC là 26 tỷ... trong tổng số theo thoả thuận vào năm 2017 lên tới 16.000 tỷ đồng trên cơ sở các đơn hành lần lượt, nhưng công ty vẫn chưa có sự khởi sắc nào trong hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó theo kế hoạch đưa ra, TTF chỉ lỗ 588 tỷ đồng năm 2019 và sẽ giải quyết tất cả các tồn đọng từ trước đến nay, sang năm 2020 sẽ "sạch" toàn bộ không còn ảnh hưởng bởi những vấn đề quá khứ. Tuy nhiên, có lẽ kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch!?

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TTF hiện đang bị kiểm soát và đóng cửa phiên ngày 8/4 tại mức giá 1.990 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 50% trong vòng 1 năm qua.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN