Công ty Nhôm Toàn Cầu có dấu hiệu chuyển giá hàng nghìn tỉ đồng

(Vietnamdaily) - Những dấu hiệu vi phạm trên được Kiểm toán Nhà nước phát hiện qua kiểm toán công tác quản lý thu NSNN tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chuyển nhượng vốn với giá thấp hơn gấp hàng chục lần
Ngày 24/7, Kiểm toán Nhà nước có Văn bản số 794/KTNN-TH đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) – Bộ Công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) của ông Nguyễn Tài – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL và hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cụ thể, ngày 16/01/2017, ông Nguyễn Tài và Công ty TNHH Praise Trend ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng một phần vốn góp là 15% vốn điều lệ trong Công ty PTL, giá trị vốn góp là 22,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Praise Trend.
Cong ty Nhom Toan Cau co dau hieu chuyen gia hang nghin ti dong
 Công ty Nhôm Toàn Cầu Việt Nam.
Sau khi thanh toán đủ giá trị vốn góp là 22,5 tỷ đồng cho ông Nguyễn Tài, Công ty Praise Trend sở hữu 95% phần vốn góp tại Công ty PTL, giá trị 142,5 tỷ đồng. Tỷ lệ này được thể hiện rõ tại Giấy chứng nhận đăng ký DN thay đổi lần thứ 2 ngày 6/3/2017 của Công ty PTL.
Tuy nhiên, theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty PTL đã được Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra và điều chỉnh lại thì tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối ngày 31/12/2016 là 561,2 tỷ đồng.
Như vậy, khi ông Nguyễn Tài chuyển nhượng 22,5 tỷ đồng vốn góp (tính tương đương 75% giá trị vốn góp của ông Tài vào DN lúc ban đầu) tại thời điểm chuyển nhượng với giá chuyển nhượng chỉ có 22,5 tỷ đồng là không phù hợp với giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối ngày 31/12/2016.
Kiểm toán Nhà nước nhận thấy, khi chuyển nhượng 75% vốn góp, ông Nguyễn Tài có dấu hiệu chuyển nhượng vốn với giá chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản chuyển nhượng (giá trị DN tại thời điểm chuyển nhượng vốn, ngày 16/01/2017).
Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước xác định lại giá trị thực tế của 22,5 tỷ đồng vốn góp ban đầu của ông Nguyễn Tài khi chuyển nhượng cho Công ty Praise Trend là 420,9 tỷ đồng.
Áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%, KTNN xác định số thuế TNCN phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng 75% vốn góp tại thời điểm 16/1/2017 là hơn 79,6 tỷ đồng. Sau khi trừ số thuế TNCN đã được Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu xác định và truy thu 400 triệu đồng, số thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn của ông Nguyễn Tài cần phải truy thu thêm là hơn 79,2 tỷ đồng.
Nâng giá thuê kho bãi để chuyển giá
Ngoài ra Kiểm toán Nhà nước cũng phát hiện dấu hiệu chuyển giá và trốn thuế của Công ty Nhôm Toàn cầu, cụ thể,,hoạt động kinh doanh chính và duy nhất của Công ty PTL là cho Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi để chứa nhôm nguyên liệu. Giá Công ty Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi của Công ty PTL bình quân các năm là 7,2 USD/m2/tháng.
Qua so sánh, giá thuê Công ty Nhôm Toàn Cầu trả cho Công ty PTL cao gấp 7 lần so với giá Công ty PTL thuê kho bãi của Công ty CP Thành Chí (1 USD/m2/tháng) và gấp 4,7 lần giá Công ty PTL thuê của Công ty CP Cảng Tổng hợp Thị Vải (1,53 USD/m2/tháng).
"Như vậy, thông qua việc nâng giá thuê kho bãi một cách bất hợp lý, Công ty Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang Công ty PTL tổng số tiền ít nhất khoảng 2.680 tỷ đồng (bằng 78,72% tổng số tiền thuê kho bãi giai đoạn 2015-2019)", Kiểm toán Nhà nước cho biết.
Kiểm toán Nhà nước cho rằng, số tiền chuyển giá này về nguyên tắc sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập chịu Thuế TNDN phải nộp của Công ty Nhôm Toàn Cầu hoặc làm tăng số chuyển lỗ để bù đắp thu nhập chịu thuế các năm sau của Công ty. Hành vi này của Công ty Nhôm Toàn Cầu đã vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế và vi phạm Bộ Luật Hình sự.
Được biết, ông Jakky Cheung đại diện vốn của Công ty TNHH Praise Trend cũng chính là Giám đốc Công ty Nhôm Toàn Cầu.
Như vậy hành vi chuyển giá và chuyển nhượng vốn góp như đã nêu trên, từ đó được chia lợi nhuận các năm 2015, 2016 là hơn 337 tỉ đồng. Công ty TNHH Praise Trend đã chuyển số lợi nhuận được chia này ra nước ngoài. Mục đích cuối cùng là chuyển tiền bất hợp pháp từ công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu ra nước ngoài.
Minh Tú

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN