Công ty nuôi lợn ở Đồng Nai vượt 77% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng

Công ty Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) vừa có nghị quyết HĐQT thông qua ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 53 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã thực hiện 89% kế hoạch doanh thu và vượt 77% kế hoạch lợi nhuận.
Giá thịt lợn tăng cao là một nhân tố giúp Phú Sơn cũng như các công ty chăn nuôi lợn khác có kết quả khả quan trong thời gian đầu năm. Mức lợi nhuận này cũng vượt xa kết quả kinh doanh các năm gần đây.
Cong ty nuoi lon o Dong Nai vuot 77% ke hoach loi nhuan sau 6 thang
Kết quả kinh doanh của Phú Sơn. 
Bước sang quý III, công ty nuôi lợn tại Đồng Nai đặt kế hoạch doanh thu 35 tỷ đồng, tiêu thụ 17 tấn heo giống, 325 tấn heo thịt và có lợi nhuận thêm 16 tỷ đồng.
Công ty sẽ tiếp tục bán heo thịt tại Trại heo Thiện Tân (khoảng 3.000 con), từ cuối tháng 7 sẽ chuyển heo con cai sữa (5.000 con) từ trại Xuân Bắc về nuôi tại Thiên Tân. Số heo con cai sữa còn lại sẽ tiếp tục bán heo giống cho khách hàng.Với cá sấu (khoảng 1.600 con), công ty quyết định sẽ bán sớm theo giá thị trường.
Về công tác đầu tư, Phú Sơn dự kiến nghiên cứu hồ sơ xây dựng tiếp giai đoạn II (2.400 nái sinh sản) tại trại heo Xuân Bắc trong các năm tới. Công ty sẽ xin bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2020-2022 của huyện Xuân Lộc, Đồng Nai để triển khai thủ tục xây dựng trại heo Xuân Phú. Công ty cũng có kế hoạch bán tài sản trên đất tại trại heo Phú Sơn và trại Phước Tân.
Năm 2019 công ty bị lỗ nên không chia cổ tức. Sang năm 2020, Phú Sơn đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 30% và căn cứ tình hình kinh doanh để thực hiện chia cổ tức ở mức khoảng 15-20%/vốn điều lệ. Hiện nay cổ phiếu có giá 22.200 đồng/cp, tăng 48% kể từ đầu tháng 4 đến nay.
Theo Huy Lê/NĐH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN