DAP – Vinachem lỗ thêm 7 tỷ đồng trong quý 3/2020

(Vietnamdaily) - CTCP DAP - Vinachem (DDV) ghi nhận lỗ 7 tỷ đồng trong quý 3 nhưng đã giảm được nợ vay tài chính ngắn hạn 41% so với thời điểm đầu năm.

Trong quý 3/2020, DDV ghi nhận doanh thu thuần tăng 32% lên 507 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 27% nên lãi gộp tăng mạnh 99% lên 55 tỷ đồng từ mức 28 tỷ đồng.

DDV cho biết, sản lượng DAP tiêu thụ quý 3 đạt hơn 65 ngàn tấn, tăng 53% so với cùng kỳ bên cạnh đó giá bán bình quân giảm nhẹ nên dẫn đến doanh thu tăng trong quý 3.

DAP – Vinachem lo them 7 ty dong trong quy 3/2020
 

Trong khi đó khoản chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp đã chiếm gần 55 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng chiếm gần 9 tỷ đồng.

Lãi gộp không bù đắp chi phí khiến DDV báo lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý 3/2020, tuy vậy tích cực hơn số lỗ đến 18 tỷ đồng của cùng kỳ.

Công thêm kết quả bết bát của 2 quý trước, DDV lỗ đến 40 tỷ đồng trong 9 tháng. Với số lỗ này, lỗ luỹ kế của Công ty tại ngày 30/9 đạt 251 tỷ đồng.

Tài sản của Công ty tại ngày cuối quý 3 đạt 1.697 tỷ đồng, giảm 11% so đầu năm, đáng chú ý hầu như tài sản tập trung ở hàng tồn kho, giá trị gần 214 tỷ đồng. Nợ phải trả của DDV chỉ 482 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm 259 tỷ đồng, giảm đến 41% so với thời điểm cuối năm 2019.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN