Doanh thu bán vốn của SCIC trong 6 tháng đạt 712 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Vừa qua, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động đầu tư, kinh doanh và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ban lãnh đạo SCIC cho biết doanh thu trong 6 tháng đầu năm của SCIC đạt 3.728 tỷ đồng, thực hiện 54% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu cổ tức đạt 1.918 tỷ đồng, doanh thu bán vốn đạt 712 tỷ đồng, trong đó chênh lệch bán vốn là 370 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 1.093 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 2.602 tỷ đồng, thực hiện 57% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 1.992 tỷ đồng, thực hiện 57% so với kế hoạch.

Cho giai đoạn 2020 – 2025, SCIC tập trung triển khai công tác quản trị, tái cơ cấu tại các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn mới tiếp nhận như: Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex); Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex); Tổng công ty Thép Việt Nam...

Doanh thu ban von cua SCIC trong 6 thang dat 712 ty dong
 

Tính đến 15/6, SCIC đã tổ chức triển khai bán vốn tại 13 doanh nghiệp; trong đó: SCIC đã thực hiện bán hết vốn tại 5 doanh nghiệp với tổng doanh thu là 707 tỷ đồng (thực hiện 49% kế hoạch), gấp hơn 2,1 lần so với giá vốn, chênh lệch bán vốn là 366 tỷ đồng.

Trong thời gian còn lại của năm 2020, SCIC tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các quy chế nội bộ của SCIC; chủ động làm việc với các Bộ ngành có các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC để hoàn thiện hồ sơ và khẩn trương bàn giao theo tiến độ Thủ tướng chỉ đạo.

Tiếp tục tập trung tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp; tiếp tục triển khai và hoàn thành kế hoạch sắp xếp và cổ phần hóa các công ty TNHH 1,2, TV theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg.

Tập trung bán vốn một số doanh nghiệp trọng điểm như: FPT, TCTCP Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam, TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP, CTCP XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải, CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên…

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN