Đức Long Gia Lai lỗ 7 tỷ sau kiểm toán, ‘mắc kẹt’ 2.400 tỷ cho vay

(Vietnamdaily) - Tập đoàn Đức Long Gia Lai báo lỗ sau kiểm toán, bên cạnh đó còn nhận về hàng loạt ý kiến nhấn mạnh và ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Sau kiểm toán, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) ghi nhận lỗ 7 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập có lãi sau thuế đến 108 tỷ đồng trong năm 2019.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả này, theo đại diện Đức Long Gia Lai, 2019 là năm Công ty tập trung mạnh vào các mảng Hạ tầng thu phí BOT, năng lượng và sản xuất linh kiện điện tử, xây dựng dân dụng và công nghiệp…Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ thủ tục pháp lý cũng như những thay đổi Chính sách Nhà nước, nhiều dự án đầu tư chưa thể đưa vào khai thác theo kế hoạch, kéo theo hoạt động của các lĩnh vực chưa đạt kỳ vọng.

Bên cạnh đó, báo cáo kiểm toán của DLG cũng ghi nhận ý kiến ngoại trừ. Theo đó kiểm toán cho rằng khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, DLG chưa loại trừ 129 tỷ đồng chi phí vay nợ. Nếu thực hiện loại trừ thì chi phí thuế sẽ tăng thêm 21 tỷ đồng và khoản lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng.

Duc Long Gia Lai lo 7 ty sau kiem toan, ‘mac ket’ 2.400 ty cho vay
 
Duc Long Gia Lai lo 7 ty sau kiem toan, ‘mac ket’ 2.400 ty cho vay-Hinh-2
 
Duc Long Gia Lai lo 7 ty sau kiem toan, ‘mac ket’ 2.400 ty cho vay-Hinh-3
 Các khoản cho vay của DLG. Nguồn: DLG.

Đồng thời, tại ngày 31/12/2019, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn sẽ có giá trị 21 tỷ đồng và khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ là 20 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán còn nhấn mạnh về thuyết minh số 8, nợ phải thu Tập đoàn Xây dựng Cầu đường, Thuỷ lợi, Xuất nhập khẩu Daohuensong và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển MTV Lào liên quan đến hợp đồng hợp tác xây dựng 5 cây cầu bê tông từ bản Lăng Khăng đến bản Pạc Nậm Phạ Năng, Lào tại thời điểm cuối năm 2019 là 121 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, Daohuensong sẽ thanh toán khoản nợ trên cho DLG khi được chủ dự án thanh toán. Đến thời điểm hiện tại, DLG vẫn chưa thu hồi được nợ này.

DLG có một số tổ chức cá nhân vay gần 2.400 tỷ, chiếm 28% tổng tài sản nhưng các khoản vay này không có tài sản đảm bảo.

Kiểm toán viên cho hay DLG chưa thanh toán cho hầu hết các khoản vay đến hạn, điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dần đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Theo đó khả năng hoạt động của DLG phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai, thoả thuận với các chủ nợ về việc gia hạn/cơ cấu nợ gốc, nợ lãi, giảm lãi,…

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN