EVN được giao mang về 791 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2020

(Vietnamdaily) - Năm 2020, EVN được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao cho chỉ tiêu doanh thu đạt hơn 370 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 791 tỷ đồng,…
 

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2020 của EVN được giao gồm: Sản lượng điện thương phẩm 228 tỷ kWh; tổng doanh thu 370.123 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 989 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 791 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư 15.289 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 96 tỷ đồng…

Theo đó, trong năm 2020, EVN tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện và an ninh cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ được giao về đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt,…

EVN duoc giao mang ve 791 ty dong loi nhuan sau thue nam 2020
 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 25/12, đại điện của EVN cho biết tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 ước đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, trong đó doanh thu bán điện là 387.675 tỷ đồng, tăng 16%.

Lợi nhuận Công ty mẹ - EVN ước đạt 950 tỷ đồng, tất cả các tổng công ty đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.

EVN bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước, tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến cuối năm 2019 là 712.678 tỷ đồng (tăng 6.174 tỷ đồng so với năm 2018), trong đó vốn chủ sở hữu là 219.092 tỷ đồng (tăng 1.646 tỷ đồng).

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN năm 2019 đạt 231,1 tỷ kWh, tăng 8,85% so với năm 2018. Trong đó, điện sản xuất từ các nhà máy điện của Công ty mẹ EVN là 41,55 tỷ kWh.

Điện thương phẩm năm 2019 đạt 209,42 tỷ kWh, tăng 8,87% so với năm 2018. Công tác điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện, thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác tối ưu các nguồn điện trong hệ thống.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN