FLCHomes báo lãi quý 3 tăng 83% lên 60 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Nhờ ghi nhận doanh thu tài chính đột biến, FLCHomes báo lãi trước thuế gần 77 tỷ đồng, lãi ròng gần 60 tỷ đồng, tăng 83% so cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH) báo doanh thuần quý 3 tăng mạnh 73% so cùng kỳ lên mức 415 tỷ đồng. Theo đó, lãi gộp đạt 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp 9 tỷ đồng.

Trong kỳ, FLCHome ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 96 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ hơn 3 tỷ đồng. Nhờ đó FLCHomes báo lãi trước thuế gần 77 tỷ đồng, lãi ròng gần 60 tỷ đồng, tăng 83% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FLCHomes báo doanh thu thuần 1.583 tỷ đồng, tăng đến 93%. Lãi ròng gần 64 tỷ đồng, gấp 3,5 lần 9 tháng năm ngoái.

FLCHomes bao lai quy 3 tang 83% len 60 ty dong
 

Năm 2020, FLCHomes đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2019; kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế 80 tỷ đồng, giảm đến 66%. Sau 9 tháng, FLCHomes đã vượt kế hoạch doanh thu và hoàn thành gần 80% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Công ty đạt mức 7.345 tỷ đồng, tăng 21% so với ngày đầu năm. Nợ phải trả chiếm 3.123 tỷ đồng, trong đó các khoản phải trả ngắn hạn là 2.110 tỷ đồng. Vay ngắn hạn đạt 304 tỷ đồng, Công ty không có vay dài hạn.

Mới đây, FLCHomes gây chú ý với việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu FHH tại HoSE chỉ sau thời gian ngắn nộp hồ sơ. Theo giải trình, động thái này bắt nguồn từ sự thay đổi trong định hướng phát triển của doanh nghiệp. Thay vào đó, FLCHomes đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN