Gỗ Tân Mai hoãn trả cổ tức vì… COVID-19

(Vietnamdaily) - Ảnh hưởng từ COVID-19, Gỗ Tân Mai quyết định dời việc thanh toán cổ tức cho cổ đông.

HĐQT CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW) quyết định hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019. Ban lãnh đạo của Công ty cho biết do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ, vì vậy Công ty cần thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

Theo đó, HĐQT quyết định hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 28/5 sang quý 1/2021.

Go Tan Mai hoan tra co tuc vi… COVID-19
 

Tổng hợp gỗ Tân Mai là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh lâu đời nhất miền Nam, có lịch sử hình thành từ năm 1905 do người Pháp quản lý. Năm 1954 giao lại cho chính quyền miền Nam tiếp tục sản xuất đến 30/4/1975.

Tháng 1/1992 đổi tên thành Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai. Ngày 21/11/2005, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định cổ phần hóa Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai. Tháng 3/2006 Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai được chuyển thành CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Là một doanh nghiệp lâu đời, một trong những tài sản đáng giá của Công ty là các khu đất mà công ty này đang quản lý, sử dụng. Công ty đang quản lý và sử dụng 89.523,8 m2 đất theo hình thức thuê đất có trả tiền thuê hàng năm.

Trong đó, phải kể đến khu đất với diện tích 54.526,9 m2 nằm tại xã Thạch Phú và Thiện Tân, TP. Đồng Nai với thời hạn hợp đồng thuê đất kéo dài đến cuối năm 2054,…

Về tình hình hoạt động, những năm qua không có nhiều chuyển biến, với doanh thu và lợi nhuận trồi sụt, thiếu ổn định; biên lãi ròng của Công ty cũng cực kỳ thấp.

Thậm chí, Công ty đang ghi nhận lỗ gần 2 tỷ đồng trong năm 2019. Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty dự kiến có doanh thu 65 tỷ đồng và lỗ 7,3 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN