Khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines phụ thuộc vào Chính phủ và gia hạn khoản vay

(Vietnamdaily) - Báo cáo tài chính bán niên 2020 của HVN cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020.

Sau soát xét, Vietnam Airlines lỗ ròng 6.559 tỷ đồng trong bán niên 2020, lỗ nặng hơn 25 tỷ đồng so báo cáo tự lập. Công ty cho biết, COVID-19 đã có ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu trong đó có Vietnam Airlines.

Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh do lợi nhuận của công ty mẹ giảm do khó khăn trong đợt dịch COVID-19, bên cạnh đó lợi nhuận của các công ty con cung cấp dịch vụ hàng không cũng giảm như Vacs, Skypec, Viags,…

Kha nang hoat dong lien tuc cua Vietnam Airlines phu thuoc vao Chinh phu va gia han khoan vay
 Nguồn: HVN.

Trong báo cáo, kiểm toán lưu ý tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines cao hơn 18.444 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn. Nửa đầu năm, Công ty lỗ 6.678 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 5.362 tỷ đồng.

Theo đơn vị kiểm toán, dịch bệnh COVID-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Khả năng hoạt động liên tục sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp cũng như diễn biến của dịch bệnh.

Những điều kiện này cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

Kiểm toán viên cũng lưu ý tại ngày 30/6, Vietnam Airlines đã điều chỉnh hồi tố khoản chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên khoản mục chi phí tài chính.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN