Lãi ròng 9 tháng của Cao su Tây Ninh tăng 11%

(Vietnamdaily) - Cao su Tây Ninh ghi nhận lãi ròng tăng 11% trong 9 tháng đầu năm ở mức 46 tỷ đồng.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 với doanh thu thuần 98 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Do giá vốn gia tăng 20% nên Công ty giảm 11% chỉ thu được hơn 13 tỷ đồng.

Lai rong 9 thang cua Cao su Tay Ninh tang 11%
 Nguồn: TRC.

Đáng kể, doanh thu tài chính tăng 4 lần so cùng kỳ, đạt gần 2,7 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính chỉ chiếm 12 triệu đồng. Các chi phí khác xấp xỉ so cùng kỳ.

Theo đó, lãi ròng mà Công ty cao su này thu về gần 8,7 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 3/2019.

Lũy kế 9 tháng, TRC đạt doanh thu thuần gần 212 tỷ đồng và lãi ròng gần 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và tăng 11% so cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN