Lãi ròng 9 tháng của Đức Giang ước giảm 51%

(Vietnamdaily) - Đức Giang ghi nhận lãi ròng trong 9 tháng giảm đến 51% so cùng kỳ, bên cạnh đó Công ty sẽ chi 32 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

HĐQT Tổng Công ty Đức Giang (MGG) vừa công bố Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm cùng việc sắp chi trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, trong quý 3, Công ty ghi nhận 432 tỷ đồng doanh thu, giảm 42% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, Đức Giang báo đạt 1.440 tỷ đồng doanh thu, giảm 33%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 60 tỷ đồng, giảm 33%; thu từ kinh doanh nội địa giảm 22% về 192 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận của Đức Giang đạt 20 tỷ đồng, giảm 51%.

Lai rong 9 thang cua Duc Giang uoc giam 51%
 

Cũng trong Nghị quyết, HĐQT cũng đã thông qua mục tiêu trong quý 4 thu về 253 tỷ đồng doanh thu; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ đồng và kinh doanh nội địa 157 tỷ đồng.

Ước tính cả năm 2020, Đức Giang dự kiến ghi nhận tổng doanh thu 1.694 tỷ đồng cùng lợi nhuận 25 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 48% so với năm 2019.

Ngoài ra, HĐQT Công ty thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 35% trong tháng 11 tới đây. Với gần 9 triệu cp MGG đang lưu hành, Đức Giang dự kiến phải chi ra 32 tỷ đồng chi trả cổ tức.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN