Lãi ròng quý 2 của Thủy sản Minh Phú gấp 2,5 lần cùng kỳ

(Vietnamdaily) - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) báo lãi tăng vọt trong quý 2/2020 nhờ vào phần lãi từ liên doanh liên kết.

Trong quý 2, MPC ghi nhận doanh thu thuần giảm 34% xuống còn 2.736 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán giảm mạnh 35% nên lãi gộp giảm 25% còn 338 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh 64% lên hơn 73 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ chênh lệch tỷ giá chiếm hơn một nửa tổng doanh thu tài chính, ghi nhận 42 tỷ đồng. Minh Phú còn ghi nhận phần lãi từ Công ty liên doanh liên kết ghi nhận gần 11 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ.

Trong khi, Công ty đã tiết giảm các chi phí như chi phí tài chính giảm 63%, chi phí bán hàng giảm 48% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23%.

Nhờ đó, Công ty ghi nhận lãi ròng gần 179 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lai rong quy 2 cua Thuy san Minh Phu gap 2,5 lan cung ky
 Nguồn: MPC

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, cũng nhờ lợi nhuận phần lớn từ liên doanh liên kết nên Minh Phú có lãi tăng 51% lên 236 tỷ đồng mặc cho doanh thu giảm 26%.

Tính đến ngày 30/6, MPC đang đầu tư vào 14 Công ty con và 2 Công ty liên kết là Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản MP Aquamekong (49%), Công ty TNHH Mekong Logistic (41%).

Tổng tài sản ghi nhận hơn 9.393 tỷ đồng, tăng 16% so đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho ghi nhận gần 4.139 tỷ đồng, tăng mạnh 72%. Nợ phải trả cũng tăng 47% lên 4.475 tỷ đồng chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính hơn 3.601 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN