Lãi ròng quý 3 của Viglacera Hạ Long giảm 29%

(Vietnamdaily) - Kết thúc 9 tháng, Viglacera Hạ Long đã hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu nhưng mới chỉ đạt được 54% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

CTCP Viglacera Hạ Long (VHL) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2020 với lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong quý 3, doanh thu thuần của Viglacera Hạ Long đạt 482 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp thu về cũng giảm 9% về còn 105 tỷ đồng.

Lai rong quy 3 cua Viglacera Ha Long giam 29%

Doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính được giảm nhẹ 26% về còn 4,3 tỷ đồng, trong khi đó chi phí lãi vay của Công ty chiếm đến 8,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng lên 55 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ so cùng kỳ ở mức 16 tỷ đồng.

Song song đó, phần lãi từ liên doanh liên kết giảm nhẹ so cùng kỳ nên lãi ròng mà Viglacera Hạ Long thu về giảm 29% với giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.435 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, lãi ròng cũng giảm 28% khi đạt 67,4 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, Viglacera Hạ Long đã hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu nhưng mới chỉ đạt được 54% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN