Lãi ròng sau kiểm toán của Vipesco giảm từ 13 tỷ đồng về… 706 triệu đồng

(Vietnamdaily) - Lãi ròng của CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, HoSE: VPS) sau kiểm toán 2019 chỉ đạt 706 triệu đồng, giảm gần 95% so với con số trong báo cáo tự lập trước đó.
 

Sau khi công bố Báo cáo tài chính năm 2019, Vipesco đã nhận được tài liệu làm việc với các bên liên quan về việc đôn đốc thu hồi công nợ phải thu đối với khách hàng là Công ty TNHH Thương mại Nông Phát.

Qua đó, Vipesco và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nhận thấy các sự kiện phát sinh này ảnh hưởng trọng yếu đến các ước tính kế toán về dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2019 của Vipesco đối với khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Nông Phát có số dư tại thời điểm này là gần 16 tỷ đồng.

Phía Vipesco đã đánh giá lại khả năng thu hồi khoản công nợ đối với Công ty TNHH Thương mại Nông Phát và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi bổ sung vào kết quả hoạt động kinh doanh, làm cho lợi nhuận trước thuế giảm tương ứng số tiền gần 16 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm giảm tương ứng hơn 3 tỷ đồng.

Lai rong sau kiem toan cua Vipesco giam tu 13 ty dong ve… 706 trieu dong
 Nguồn: VPS.

Công ty điều chỉnh lại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (ngày 28/02/2020) đã công bố, trên cơ sở đó phát hành Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau điều chỉnh (ngày 17/05/2020) và đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 53 tỷ đồng lên 69 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm tương ứng số tiền gần 16 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm giảm tương ứng hơn 3 tỷ đồng.

Sau cùng thì lãi ròng mà Vipesco ghi nhận chỉ còn 706 triệu đồng thay vì hơn 13 tỷ đồng như con số ghi nhận của báo cáo tự lập.

Trong quý 1 vừa rồi, do tình hình dịch bệnh COVID – 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung ứng nguyên liệu của Vipesco chủ yếu là từ Trung Quốc và Ấn Độ khiến các nhà máy của công ty ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, dịch vụ vận chuyển bị ngưng trệ dẫn đến các hợp đồng đã ký kết nhưng không thể giao hàng. 

Bên cạnh đó, công ty liên kết của Vipesco là Mosfly Việt Nam Industries vẫn còn thua lỗ. Do vậy, Vipesco ghi nhận doanh thu thuần giảm 23% về mức 88 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm 31% về mức 1,5 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN