Lãi ròng quý 1 của Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú giảm 33%

(Vietnamdaily) - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố báo cáo tài quý 1/2020 với doanh thu giảm 15% và lãi ròng giảm 33% so với cùng kỳ năm 2019.
 

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.844 tỷ đồng giảm 15% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt gần 241 tỷ đồng giảm đến 30% so với quý 1/2019.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty tăng từ 17 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng trong đó có 30 tỷ đồng lãi tiền gửi, gần 15 tỷ đồng từ lãi chênh lệch tỷ giá.

Chi phí tài chính giảm 16% xuống còn 43 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng giảm được 28% chiếm 130 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tăng 33% chiếm 56 tỷ đồng.

Trong kỳ, Minh Phú có ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết gần 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không có khoản này. Sau cùng thì Minh Phú báo lãi ròng quý 1 gần 58 tỷ đồng, giảm 33% so cùng kỳ.

Lai rong quy 1 cua Tap doan thuy san Minh Phu giam 33%
Nguồn: MPC 

Trong báo cáo thường niên 2019, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết năm 2020 tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tạo nên cú sốc rất lớn về tổng cầu và cung, ảnh hưởng chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn cầu.

Trong bối cảnh này, Minh Phú sẽ tận dụng vị thế sẵn có để mở rộng thị phần tại châu Âu, Trung Quốc và Nga... Tầm nhìn trong 5-10 năm tới, doanh nghiệp đưa lợi nhuận sau thuế lên mức 15-20% doanh thu (hiện tại khoảng 2-5%).

Thị trường chính của công ty đang là Mỹ với giá trị xuất khẩu 2019 đạt 245,98 triệu USD, chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu. Các thị trường như EU đạt 72,4 triệu USD, Nga là 13,55 triệu USD và Trung Quốc 6,41 triệu USD.

Năm 2020, Công ty dự kiến kim ngạch xuất khẩu hợp nhất đạt 709 triệu USD, sản lượng sản xuất 63.000 tấn tôm thành phẩm, lợi nhuận trước thuế 1.368 tỷ đồng; lần lượt tăng 10%, 6% và 174% thực hiện năm trước. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa bao gồm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN