Lãi sau thuế trong quý 2 của Vinaruco sụt giảm mạnh 64% về còn 2 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - Vinaruco báo lãi sau thuế đạt trong quý 2 gần 2 tỷ đồng, giảm 64% so cùng kỳ, thực hiện được 15% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận.

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, VRG) vừa công bố báo cáo quý 2/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong kỳ doanh thu của Vinaruco đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so quý 2/2019. Tuy vậy, doanh thu tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng) ghi nhận hơn 4 tỷ đồng, giảm 37% so cùng kỳ.

Vinaruco không ghi nhận chi phí tài chính cũng như chi phí bán hàng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 4 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ.

Khấu trừ thuế, Công ty báo lãi sau thuế đạt gần 2 tỷ đồng, giảm 64% so cùng kỳ. Thuyết minh trong báo cáo, Vinaruco cho biết kết quả kinh doanh có phần giảm sút là do lãi tiền gửi giảm, bên cạnh đó là Công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi của Công ty TNHH Nice Ceramic.

Lai sau thue trong quy 2 cua Vinaruco sut giam manh 64% ve con 2 ty dong
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinaruco ghi nhận 12 tỷ đồng doanh thu và hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 90% và 48% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, Vinaruco đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 77 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 32 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện được 15% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày cuối quý 2/2020, tổng tài sản của Công ty là 675 tỷ đồng, xấp xỉ so hồi đầu năm. Tổng nợ của Vinaruco chiếm 402 tỷ đồng, tăng 4%. Tuy vậy, Công ty không ghi nhận các khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN