MCG điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch kinh doanh 2020

(Vietnamdaily) - CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HoSE: MCG) vừa quyết định điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 
Cụ thể, sản lượng sau điều chỉnh giảm 35% về còn 240,5 tỷ đồng. Doanh thu cũng giảm 38% về mức 242,6 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 30% xuống còn 3,4 tỷ đồng. 
MCG dieu chinh giam manh ke hoach kinh doanh 2020
 
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông MCG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu gấp 3.3 lần và lợi nhuận sau thuế tăng 13% so với thực hiện năm 2019, dự kiến lần lượt đạt hơn 389 tỷ đồng và hơn 5 tỷ đồng.

So với kết quả thực hiện năm 2019, kế hoạch sau điều chỉnh của Công ty có doanh thu gấp 2 lần, đạt gần 243 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 21%, dự kiến còn hơn 3 tỷ đồng. 

Theo MCG, Công ty điều chỉnh kế hoạch là do tác động khách quan của đại dịch Covid-19.

Sau 6 tháng đầu năm, MCG có hơn 43 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 1 tỷ đồng lãi ròng. Với kế hoạch ban đầu, MCG mới chỉ thực hiện được 11% chỉ tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. 

Trong khi đó, với kế hoạch điều chỉnh, MCG thực hiện được 18% chỉ tiêu doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN