Minh Phú dự chi 300 tỷ trả cổ tức, phát hành không quá 500.000 cổ phiếu ESOP

(Vietnamdaily) - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 

Theo đó, Minh Phú quyết định trình phương chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, dự kiến Công sẽ chi gần 300 tỷ đồng để chi trả cổ tức. Còn trong năm 2020, Công ty dự định phân phối 50% lợi nhuận đạt được để chia cổ tức, trích lập các quỹ 10% và lợi nhuận để lại là 40%.

Một nội dung bổ sung khác là đề xuất phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng dự kiến không quá 500.000 cổ phiếu. Giá chào bán cho người lao động là 10.000 đồng/cp và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm. Số tiền thu được sẽ bổ sung vào vốn lưu động.

Minh Phu du chi 300 ty tra co tuc, phat hanh khong qua 500.000 co phieu ESOP
 

Trước đó, Minh Phú đã công bố tài liệu đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Về kế hoạch cụ thể, Công ty đề ra doanh thu thuần ở mức hơn 15.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 915 tỷ đồng. So với con số thực hiện được trong năm trước, kế hoạch doanh thu giảm 11% nhưng lợi nhuận gấp 2 lần.

Minh Phú sẽ thả nuôi khoảng trên dưới 1.000 (ao)… tích cực kết hợp với các cơ quan ban ngành xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao, cùng với các Viện thủy sản để nghiên cứu con giống tốt hơn.

Tiếp tục áp dụng mô hình nuôi tôm tiên tiến nhất hiện nay làm sau quản lý tốt, tôm nuôi lớn nhanh, chủ động được size cở như: thu tỉa 3 giai đoạn, mô hình 3 sạch, mô hình semi Biofloc, mô hình nuôi trong bể nổi... để có nguồn nguyên liệu ổn định, size phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN