CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương vượt 256% kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng

(Vietnamdaily) - CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2020 trong 9 tháng thực hiện.

Doanh thu thuần trong quý 3 đạt gần 62 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi giá vốn hàng bán lại giảm nên lợi nhuận gộp đạt 18 tỷ đồng tăng gần 41%. Sau khi trừ các khoản chi phí HAD báo lãi trong kỳ tăng gấp đôi lên mức 7,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAD đạt gần 133 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. HAD cũng ghi nhận chi phí bán hàng gần 16 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng.

CTCP Bia Ha Noi - Hai Duong vuot 256% ke hoach loi nhuan trong 9 thang
 

Năm 2020, HAD đặt mục tiêu doanh thu 123 tỷ đồng bằng 77% thực hiện 2019 và lợi nhuận sau thuế chỉ là hơn 3,2 tỷ đồng giảm 68% so với 2019. Kết thúc 9 tháng, HAD đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt tới 256% mục tiêu về lợi nhuận.

Về nguồn vốn, HAD đầu tư tài chính ngắn hạn 43 tỷ đồng, tăng 43% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng vọt lên gần 9 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm.

Trong đó, HAD phải thu Công ty mẹ là Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) gần 8,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ phải trả của HAD cũng tăng 53%, ghi nhận 41 tỷ đồng với gần 14 tỷ đồng nợ thuế. 

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN