Ngày 17/7 Thaco chốt danh sách cổ đông phát hành 1,35 tỷ cổ phần trả cổ tức tỷ lệ tới 80%

(Vietnamdaily) - Ngày 17/7 tới, CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%. 
Theo đó, Thaco sẽ phát hành hơn 1,35 tỷ cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tỷ lệ phát hành là 80%, tương đương 100:80, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 80 cổ phiếu mới.
Ngay 17/7 Thaco chot danh sach co dong phat hanh 1,35 ty co phan tra co tuc ty le toi 80%
 
Hiện Thaco đang lưu hành hơn 1,69 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 16.950 tỷ đồng. Sau phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Thaco sẽ tăng lên 30.510 tỷ đồng. 

Về kinh doanh, doanh thu thuần 2019 của Thaco đạt 56.500 đồng, giảm 2.500 tỷ so với năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn một nửa về 3.400 tỷ đồng. 

Mặt khác, nhờ có khoản thu nhập bất thường 2.080 tỷ đồng là lãi phát sinh từ giao dịch mua lại HAGL Land. Do đó, lợi nhuận trước thuế chỉ giảm 20%, xuống 5.465 tỷ đồng. LNST của cổ đông công ty mẹ cũng giảm tương ứng từ 6.074 tỷ xuống 4.820 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2020, Thaco đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 4 tỷ USD.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN