Nhiệt điện Bà Rịa đặt kế hoạch giảm lãi 79% trong quý 4

(Vietnamdaily) - Nhiệt điện Bà Rịa vừa đưa ra kế hoạch tổng doanh thu ở mức 378 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng trong quý 4/2020.

Trong một cuộc họp HĐQT vào ngày 9/11, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã cho biết doanh thu 9 tháng giảm 38% xuống 601 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 71 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết theo chu kỳ kinh doanh, quý 4 là thời điểm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lớn trong năm của Nhiệt điện Bà Rịa. HĐQT vừa thông qua kế hoạch quý 4 sản lượng điện sản xuất 204 triệu kWh, điện thương phẩm 198,4 triệu kWh.

Tổng doanh thu đề ra ở mức 378 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu và lợi nhuận đều giảm 59% và 79%.

Nhiet dien Ba Ria dat ke hoach giam lai 79% trong quy 4
 

Lũy kế cả năm, Nhiệt điện Bà Rịa dự kiến doanh thu đạt 1.018 tỷ đồng, giảm 50%; lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2019. So với kế hoạch đề ra, Công ty ước thực hiện 63% chỉ tiêu doanh thu và 96% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Với năm 2021, HĐQT thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính gồm sản lượng điện 892 triệu kWh, doanh thu 1.589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng và cổ tức 11%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN