PV Gas South tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi 30% trong năm 2020

(Vietnamdaily) - PGS đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 6.179 tỷ đồng, giảm 3% so với 2019. Lợi nhuận trước thuế đặt ra hơn 65 tỷ đồng, giảm đến 30%.
 

Ngày 6/2, Hội đồng quản trị của CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) đã tổ chức họp lần 1/2020 để lên kế hoạch cho năm 2020.

Theo Nghị quyết được công bố, PGS đề ra chỉ tiêu năm 2020 cho tổng doanh thu đạt hơn 6.179 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đặt ra hơn 65 tỷ đồng, giảm đến 30%. Công ty dự kiến duy trì cổ tức bằng với năm trước là 8%.

Đây là năm thứ 2 Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi. Trong năm 2019 trước đó, PGS đã đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 7% so với con số thực hiện năm 2018.

Theo PGS, chỉ tiêu tài chính trên được xây dựng dựa trên cơ sở giá CP 420 USD/MT và giá dầu 60 USD/thùng, giá CNG tạm tính theo đơn giá năm 2019.

PV Gas South tiep tuc dat muc tieu loi nhuan di lui 30% trong nam 2020
 Nguồn: PGS

Với chỉ tiêu sản lượng, PGS lên kế hoạch đạt sản lượng khí hóa lỏng LPG hơn 307.280 tấn, vỏ bình đạt 780.000 vỏ, xăng dầu gần 4,7 triệu lít, khí nén CNG hơn 110 triệu m3 cho năm 2020. Các chỉ tiêu sản lượng đều được đặt thấp hơn so với thực hiện năm 2019.

Về kế hoạch đầu tư và xây dựng, Công ty đặt ra hơn 57 tỷ đồng để thực hiện đầu tư và giải ngân vốn hơn 25 tỷ đồng.

Trong năm 2019, PGS đều không đạt được kế hoạch đặt ra cho cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, Công ty ghi nhận hơn 6.385 tỷ đồng doanh thu và 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Theo đó, PGS lần lượt thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận.

Theo giải trình, lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch năm là do giá dầu thô và giá cổ phiếu thực tế thấp hơn so với đơn giá xây dựng kế hoạch.

Vào ngày 16/4 tới đây, PGS sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, theo đó ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 26/3.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN