PV Oil đặt kế hoạch lãi 376 tỷ dù quý 1 đã lỗ kỷ lục do COVID-19 và giá dầu

(Vietnamdaily) - PV Oil sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 vào ngày 8/6 với nhiều nội dung quan trọng.
 

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil, UPCoM: OIL) đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 52.200 tỷ đồng, giảm 35% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 376 tỷ đồng, tăng 8%.

Kế hoạch năm 2020 được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô trung bình ở mức 60 USD/thùng và chưa tính đến yếu tố ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sự sụt giảm giá dầu.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 1, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá dầu. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên toàn thế giới và trong nước giảm mạnh do các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại trên diện rộng và sản xuất bị đình trệ.

PV Oil dat ke hoach lai 376 ty du quy 1 da lo ky luc do COVID-19 va gia dau
 Một cửa hàng xăng dầu của PV Oil.

Trong bối cảnh đó, sản lượng kinh doanh xăng dầu 5 tháng đầu năm của PV Oil giảm 14% so kế hoạch, riêng tháng 4 giảm 20% khi Chính phủ thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội.

Do đó, PV Oil kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ tình hình thực tế, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vào thời điểm phù hợp.

Trong quý 1 vừa rồi, PV Oil báo lỗ kỷ lục 423 tỷ đồng, kéo theo lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 3 là 1.167 tỷ đồng. Như vậy, 3 quý sau, PV Oil cần lãi gần 800 tỷ đồng để đảm bảo theo đúng kế hoạch đặt ra.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, sau khi bù đắp khoản lỗ của năm trước, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PV Oil chỉ còn vỏn vẹn 98 tỷ đồng.

Do đó, Hội đồng quản trị đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau để dự phòng khó khăn do tác động kép từ dịch COVID -19 và sự sụt giảm mạnh của giá dầu.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN