Sanest Khánh Hoà điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch năm 2020 do Covid-19

(Vietnamdaily) - Ngày 5/10, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hoà (UPCoM: SKH) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Theo Sanest Khánh Hoà, năm 2020 đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Sanest Khánh Hoà cho biết đã đưa ra nhiều giải pháp để quản trị sản xuất kinh doanh phù hợp.
Sanest Khanh Hoa dieu chinh giam manh ke hoach nam 2020 do Covid-19
 
Tuy nhiên, Covid-19 bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước làm ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm của công ty rất lớn, sức mua giảm sút nghiêm trọng, doanh thu tại các tỉnh có dịch giảm sâu.
Đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng, Sanest Khánh Hoà vẫn không đạt kế hoạch. Do đó, HĐQT đề nghị giảm các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 xuống lần lượt là 1.430 tỷ và 102 tỷ đồng.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 1.670 tỷ đồng trong năm nay, giảm hơn 14% so với thực hiện năm 2019, trong khi chỉ tiêu lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt xấp xỉ 139 tỷ đồng và 111 tỷ đồng.
Nửa đầu 2020, Công ty đạt doanh thu thuần gần 814 tỷ đồng và lãi ròng 48 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 21% và 13% so với cùng kỳ năm trước.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN