Siam Brothers báo lãi cả năm 2019 tăng 8% nhưng vẫn lỡ kế hoạch

(Vietnamdaily) - Vì thu về kết quả đột biến trong quý 4 nên CTCP Siam Brothers Việt Nam (HoSE: SBV) báo lãi ròng cả năm 2019 tăng 8% lên mức 57 tỷ đồng.
 

Trong quý 4/2019, doanh thu thuần của Siam Brothers đạt 184 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018, nhưng chi phí giá vốn giảm 10%, nên lãi gộp ghi nhận đến 79 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ hơn 21 tỷ đồng cùng kỳ lên 59 tỷ đồng. Điều này góp phần lớn giúp lãi sau thuế mà Siam Brothers ghi nhận gấp 3 lần cùng kỳ, đạt gần 51 tỷ đồng.

Theo phía Siam Brothers, doanh thu tăng là do Công ty đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường mới, ngoài lĩnh vực truyền thống là dây ngư nghiệp. Đồng thời, chi phí quý 4 giảm sau khi có sự sắp xếp điều chỉnh sản xuất trong quý 3, công suất sản xuất máy móc vận hành tăng cao.

Siam Brothers bao lai ca nam 2019 tang 8% nhung van lo ke hoach
 Siam Brothers báo lãi cả năm 2019 tăng 8% nhưng vẫn lỡ kế hoạch được giao phó

Trong cả năm 2019, Công ty báo doanh thu đạt 466 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2018, tuy vậy lãi ròng tăng 8% lên mức gần 57 tỷ đồng do lợi nhuận đột biến trong quý 4. Với kết quả này, Siam Brothers đã thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận.

Về nguồn vốn, tổng tài sản cuối năm 2019 của Công ty tăng nhẹ so với đầu năm, ghi nhận 718 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn. Nợ phải trả chỉ chiếm 227 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so đầu năm.

Cơ cấu nợ vay của Công ty có sự thay đổi khi giảm nợ vay tài chính ngắn hạn xuống còn 97 tỷ đồng và tăng nợ vay tài chính dài hạn lên mức 33 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN