Tập đoàn Hoa Sen báo lãi ròng cả niên độ hơn 1.150 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - So với kế hoạch đề ra, Hoa Sen đã thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và vượt 188% kế hoạch lợi nhuận niên độ 2019-2020.

Theo Báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) báo cáo doanh thu thuần hợp nhất tăng 31% đạt 8.345 tỷ đồng. Giá vốn chỉ tăng 24% nên lãi gộp tăng 84% đạt 1.528 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính gấp đôi lên 34 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 37% xuống 126 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 88% lên 772 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77% xuống 106 tỷ đồng do chi phí khác được hoàn nhập 51 tỷ đồng. Sau cùng, lãi ròng trong quý của Hoa Sen đạt 450 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước.

Tap doan Hoa Sen bao lai rong ca nien do hon 1.150 ty dong
 Trụ sở tập đoàn Hoa Sen 

Lũy kế cả niên độ, Hoa Sen ghi nhận doanh thu giảm 2% xuống 27.534 tỷ đồng. Lãi ròng cả niên độ này gấp 3 lần niên độ trước lên 1.151 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, Hoa Sen đã thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và vượt 188% kế hoạch lợi nhuận niên độ 2019-2020.

Tại thời điểm cuối kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền Hoa Sen tăng mạnh từ 289 tỷ lên 575 tỷ đồng nhưng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 76 tỷ về 516 triệu đồng.

Hàng tồn kho tăng 20% lên 5.526 tỷ đồng so với thời đầu niên độ.

Tổng nợ vay ở mức 8.186 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn giảm còn 6.023 tỷ đồng và nợ vay dài hạn giảm còn 2.163 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN