Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu sụt giảm 12% trong 9 tháng

(Vietnamdaily) - Trong 9 tháng của niên độ 2019-2020, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu giảm 12% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đến 149% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 6 với doanh thu ước đạt 2.121 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 105 tỷ đồng.

Tính trong cả quý 3 niên độ tài chính 2019-2020 (1/10/2019-30/9/2020), Hoa Sen ước đạt doanh thu 6.825 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 91%, đạt 307 tỷ đồng.

Tap doan Hoa Sen ghi nhan doanh thu sut giam 12% trong 9 thang
Nguồn: Hoa Sen. 

Luỹ kế trong 9 tháng, Hoa Sen ước tính doanh thu đạt 19.189 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, thực hiện được 69% kế hoạch cho cả niên độ. Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng ước đạt 690 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ, vượt 72% kế hoạch.

Sắp tới đây, Hoa Sen sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược. Theo chia sẻ, giá phát hành dự kiến sẽ căn cứ vào giá thị trường và giá trị sổ sách thời điểm chào bán chứ không chào bán với thị giá.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG xác lập mức tăng 122% trong 3 tháng qua và hiện tại đang giao dịch quanh mốc 12.000 đồng/cp.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN