Thép Việt Ý bị xử phạt 140 triệu trong lúc ngập trong thua lỗ

(Vietnamdaily) - Vi phạm quy định về công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp, Thép Việt Ý phải nộp phạt tổng cộng 140 triệu đồng.
 

Ngày 12/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thép Việt Ý (HoSE: VIS).

Cụ thể, Thép Việt Ý bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Thép Việt Ý đã CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp các tài liệu gồm:

- Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018;

- Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 

- Thông báo và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 8/5/2018;

- Báo cáo số 100/BC-VIS ngày 2/2/2018; 

- Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018;

- Quyết định số 21/QĐBN-VIS ngày 24/7/2019; 

- Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ.

Thep Viet Y bi xu phat 140 trieu trong luc ngap trong thua lo
 Một sản phẩm của Thép Việt Ý

Bên cạnh đó, Thép Việt Ý cũng xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Thép Việt Ý, trong năm 2018, Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của CTCP Thương mại Thái Hưng (cổ đông công ty).

Tuy nhiên, giao dịch giữa Thép Việt Ý với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Với các hành vi trên, tổng số tiền Thép Việt Ý phải nộp phạt là 140 triệu đồng.

Song song đó, Thép Việt Ý còn đón nhận kết quả không mấy vui trong quý 4/2019 khi báo doanh thu thuần trong kỳ giảm đến 17%, đạt 1.145 tỷ đồng, do gánh nặng nợ vay nên Công ty báo lỗ 78 tỷ đồng, xác lập quý thứ 7 chìm trong thua lỗ.

Luỹ kế cả năm 2019, tuy có doanh thu giảm 12% về mức 4.593 tỷ đồng nhưng Thép Việt Ý chỉ lỗ 219 tỷ đồng, cải thiện hơn nhiều so với con số lỗ 326 tỷ đồng của năm 2018.

Liên tục thua lỗ các quý vừa qua, lỗ lũy kế của Thép Việt Ý hiện đã tăng lên 545 tỷ đồng, gần đuổi kịp vốn góp chủ sở hữu.

Mới đây, Thép Việt Ý cũng đã đặt mục tiêu cho năm 2020 với doanh thu đạt hơn 3.634 tỷ đồng, giảm 21% so năm 2019 và dự kiến tiếp tục dự lỗ khoảng 66 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN