Thương mại Hóc Môn đề kế hoạch doanh thu giảm đến 52% do dự báo ảnh hưởng Covid-19

(Vietnamdaily) - Lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên HTC đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2020 đều giảm so với năm trước.
 

Theo Báo cáo thường niên 2020, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) cho biết đang tập trung thực hiện dự án đầu tư vốn vào CTCP Chế biến thực phẩm Hóc Môn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng; đầu tư xây dựng mới trụ sở Công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động với thiên tai, biến đổi khí hậu… và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, ban lãnh đạo của Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 thấp hơn thực hiện năm 2019.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2020 đạt gần 900 tỷ đồng, giảm 52% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế theo đó lần lượt ước đạt gần 44 tỷ đồng và 35 tỷ đồng, cùng giảm 10% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là kinh doanh bán buôn xăng dầu có doanh thu giảm mạnh hơn 50% do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu vận chuyển, đi lại giảm rõ rệt.

Thuong mai Hoc Mon de ke hoach doanh thu giam den 52% do du bao anh huong Covid-19
 HTC đặt kế hoạch 2020 đi lùi.

Bên cạnh đó, do hạn chế về nguồn hàng hóa, Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng lô lớn, và thù lao bán hàng của hoạt động kinh doanh xăng dầu mà Công ty được hưởng từ các doanh nghiệp đầu mối sẽ không còn ổn định. Ngoài ra, hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm mạnh do đã hết nguồn hàng.

Năm 2019, HTC ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.885 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2018, dẫn đến lãi trước thuế của HTC đạt gần 49 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2018. Theo đó, Công ty thực hiện được 83% kế hoạch về doanh thu và vượt 6% mục tiêu về lợi nhuận.

Tỷ lệ cổ tức năm 2019 đang được xem xét chia ở mức 15% trên vốn điều lệ so với mức 12% đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước đó.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN