Thủy sản Bến Tre vừa nộp phạt 1,2 tỷ đồng do vi phạm về thuế

(Vietnamdaily) - Cục thuế tỉnh Bến Tre vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT).

Theo quyết định, ABT đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 207 triệu đồng. Do đó, Công ty bị phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu, tương ứng bị phạt 41 triệu đồng.

Cùng với đó, ABT cũng bị phạt hành chính 2 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 699 triệu đồng, do công ty đã kê khai thiếu số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tổng thu nhập chi trả trong năm tại tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và công ty đã nộp tiền thuế khi thực hiện khấu trừ thuế.

Thuy san Ben Tre vua nop phat 1,2 ty dong do vi pham ve thue
 

Về biện pháp khắc phục hậu quả, ABT bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân các năm 2017, năm 2018 và 2019 qua thanh tra là 906 triệu đồng. Song song, Công ty còn phải nộp thêm 207 triệu đồng tiền thuế qua thanh tra; tiền chậm nộp là 44 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu mà ABT phải nộp cho cơ quan thuế là 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, ABT đã chấp hành xong quyết định xử phạt với tổng số tiền đã nộp là 1,2 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong bán niên 2020, doanh thu thuần của ABT giảm 23% so với cùng kỳ chỉ đạt 164 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng giảm mạnh 63% chỉ còn lại gần 11 tỷ đồng.

Năm 2020, ABT đặt ra mục tiêu doanh thu thuần 400 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 25 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty mới chỉ hoàn thành được 41% chỉ tiêu doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN