VEAM có lãi hơn 1.570 tỷ đồng trong quý 3, đi lùi 9% so cùng kỳ

(Vietnamdaily) - Nguồn thu từ liên doanh liên kết sụt giảm khiến lợi nhuận của VEAM trong quý 3 cũng đi lùi 9%.

Theo Báo cáo tài chính quý 3, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, VEA) ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 909 tỷ đồng, giảm 18% so cùng kỳ. Tuy vậy lợi nhuận gộp đã cải thiện lên mức 108 tỷ đồng từ mức lỗ 5 tỷ đồng của cùng kỳ.

VEAM đã tiết giảm hầu hết các chi phí trong kỳ, theo đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 11% và 19% về mức 17 tỷ và 90 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ vốn tăng 2%, đạt 259 tỷ đồng.

Lợi nhuận đóng góp nhiều nhất của VEAM đến từ công ty liên doanh liên kết (đáng kể nhất là liên doanh với Honda Việt Nam) khi đạt 1.373 tỷ đồng quý 3, nhưng lại giảm 17% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, VEAM ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.576 tỷ đồng, giảm 9%.

VEAM co lai hon 1.570 ty dong trong quy 3, di lui 9% so cung ky
 

Luỹ kế 9 tháng, VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.853 tỷ đồng, giảm 20% và 25% so cùng kỳ. Như vậy, VEAM đã thực hiện được 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9, VEAM có 17.672 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tiền gửi, tăng 3.000 tỷ đồng so với 30/6. Doanh nghiệp tăng nắm giữ tương đương tiền thêm gần 4.500 tỷ đồng trong khi giảm tiền gửi. Đây vẫn là một trong những doanh nghiệp nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán, chiếm đến 56% tổng tài sản.

Các khoản phải thu tăng 38% lên mức 5.787 tỷ đồng, trong đó có 4.558 tỷ đồng là cổ tức và lợi nhuận được chia từ Công ty Honda Việt Nam.

Tài sản dài hạn giảm 37% xuống 6.453 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh liên kết giảm 49% xuống còn 3.700 tỷ đồng, trong đó, phần đầu tư vào Honda Việt Nam giảm từ 5.372 tỷ đồng xuống 2.301 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn giảm đến 84% xuống 1.043 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm phần cổ tức, lợi nhuận phải trả từ 5.161 tỷ đồng xuống chỉ còn 906 triệu đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN