VEAM lên kế hoạch giảm lãi 4%, dự kiến niêm yết lên HoSE

(Vietnamdaily) - Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM, UPCoM: VEA) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 4% về còn 6.741 tỷ đồng trong năm 2020.
 

Theo VEAM, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhiều ngành nghề. Kinh doanh ô tô cũng chưa có dấu hiệu khả quan.

Do vậy VEAM đang tập trung tiêu thụ hàng tồn kho, hạn chế các sản phẩm mới đưa ra thị trường để giảm thiểu giá trị hàng tồn kho. Bên cạnh đó doanh thu tài chính năm 2020 dự kiến thấp hơn năm 2019 do giảm lãi ngân hàng và tác động của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, VEAM đặt mục tiêu doanh thu của công ty mẹ đạt gần 1.171 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đề ra 6.741 tỷ đồng, giảm 4%.

VEAM len ke hoach giam lai 4%, du kien niem yet len HoSE
 VEAM dự kiến chi ra gần 7.000 tỷ trả cổ tức. 

Trong năm 2019, doanh thu thuần của VEAM đạt 4.488 tỷ đồng, giảm 37% so với doanh thu thực hiện năm 2018, và lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt hơn 65 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ khoản doanh thu tài chính gần gấp 2,2 lần, lên 903 tỷ đồng nên tính chung cả năm, trừ các loại chi phí, VEAM báo lãi sau thuế hợp nhất 7.319 tỷ đồng, tăng 4% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.280 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Công ty dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ lên đến 52,52%, tương ứng với việc chi ra hơn 6.979 tỷ đồng.

Song song đó, VEAM cũng trình Đại hội cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu. Trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEA lên HoSE, tuy nhiên công ty chưa thực hiện được do có yếu tố ngoại trừ trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019.

Để tiếp tục triển khai việc niêm yết, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động và quản trị, tăng thanh khoản và nâng cao vị thế, thương hiệu cho công ty, VEAM trình Đại hội thông qua việc niêm yết cổ phiếu. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN