Vì sao HAGL Agrico dừng huy động 800 tỷ đồng qua trái phiếu?

(Vietnamdaily) - CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ngày 8/7. 
Theo đó, HAGL Agrico không phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu này do thay đổi kế hoạch sử dụng vốn.

Trước đó, hồi tháng 6/2020, HAGL Agrico có kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có lãi suất cố định.

Vi sao HAGL Agrico dung huy dong 800 ty dong qua trai phieu?
 

Cuối tháng 6 vừa qua, HAGL Agrico đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng.

Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có lãi suất cố định và không phải nợ thứ cấp.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 3 tháng một lần với lãi suất 9,5%/năm trong suốt kỳ hạn trái phiếu.

Tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là cây lâu năm (cây ăn quả), cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ việc khai thác vườn cây lâu năm (cây ăn quả) đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Bò sữa Tây Nguyên nằm trên các thửa đất có tổng diện tích 498,28 ha.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2020, HĐQT HAGL Agrico đặt kế hoạch 4,307 tỷ đồng doanh thu thuần và 566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với thực hiện năm 2019, HNG hướng đến mục tiêu doanh thu thuần gấp 2.4 lần và thoát lỗ.

Trong khi đó, 6 tháng 2020, HAGL Agrico ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ nặng 751 tỷ đồng. Sở dĩ HAGL Agrico có lãi nhờ nhóm công ty đã hoàn nhập lại một số chi phí dự phòng đã trích trước từ năm 2016 đến năm 2019, trong khi cùng kỳ 2019 có ghi nhận các chi phí liên quan đến chuyển đổi vườn cây.
Vừa qua, cổ phiếu HNG được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do Công ty có lãi ròng 6 tháng đầu năm 2020 là 11.09 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2020 còn gần 2,313 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN